PASTERONİ BRENDİ HAQQINDA

Pasteroni əsl italyan keyfiyyət ənənələri ilə istehsal olunan pasta brendidir. Pastanı yaradarkən biz 100% bərk buğda növlərindən və bürünc matrislərdən istifadə edirik, həmçinin onu uzun müddət qoruyucu temperaturlarda quruduruq. Pastamızın keyfiyyəti sayəsində yeməyin keyfiyyətindən əmin olun.

Pasteroni - bərk buğda növlərindən seçmə undan hazırlanan, italyan texnologiyaları üzrə və İtaliyadan mütəxəssislərin nəzarəti altında yaradılan pastadır.

Məhsulumuz QOST standartlarına əsasən istehsal olunur və A kateqoriyasına aiddir.

İstehsal prosesinə İtaliyadan olan mütəxəssis Ancelo Karmollinqo nəzarət edir və o, texnologiyaya uyğunluğu təmin edir.
PASTERONİ NƏYƏ GÖRƏ İTALİYA KEYFİYYƏT ƏNƏNƏLƏRİNƏ UYĞUNDUR?
Qoruyucu temperaturlar və ehtiyatlı emal
Bişərkən bütün makaronlar formasını saxlaya bilmir. Amma bizim makaron bunu bacarır; bunun sirri qoruyucu temperaturlarda uzun müddətli qurutmadır. Bu proses pastanı elastik və son dərəcə dadlı edir!
Pastanın yaradılması zamanı bürünc matrislər
Biz pastanı bürünc matrislər üzərində hazırlayırıq. Bu, pastaya ideal forma və nahamar səth verir - o, ev-sayağı, əllə hazırlanmış pasta kimi görünür və sousu özünə daha yaxşı hopdurur.
Yalnız əla növ bərk buğda
Biz, İtaliyada qəbul olunduğu kimi, yalnız bərk buğda növlərindən "100% grano duro" hazırlanan undan istifadə edirik. Beləliklə, biz taxılda olan vitaminləri, mineralları, zülalı və lifi qoruyub saxlayırıq.
Biz, İtaliyada qəbul olunduğu kimi, yalnız bərk buğda növlərindən "100% grano duro" hazırlanan undan istifadə edirik. Beləliklə, biz taxılda olan vitaminləri, mineralları, zülalı və lifi qoruyub saxlayırıq.

Hal hazırda Pasteroni, 16 əsas populyar pasta formatı ilə təmsil olunur.